Zasięg Solar API

Google Maps Platform Solar API to usługa, która pomaga przyspieszyć instalacje paneli fotowoltaicznych i systemów energetycznych. Solar API udostępnia szczegółowe dane dotyczące dachów na podstawie rozległych zasobów Google, aby pomóc oszacować potencjał i oszczędność wykorzystania odnawialnych paneli słonecznych na dachach.

Solar Api wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI) i uczenie maszynowe, opierając się na zasobach mapowych Google, przede wszystkim zdjęciach satelitarnych i lotniczych, a także danych środowiskowych.  Interfejs udostępnia dane dotyczące dachów i przy wsparciu sztucznej inteligencji oblicza m.in. wielkość powierzchni dachu, bierze także pod uwagę wszelkie czynniki zakłócające, takie jak kominy czy drzewa rzucające cień na okolicę, a także dane dotyczące promieniowania słonecznego.

Solar API dostępny jest dla ponad 320 milionów budynków w 40 krajach. Na poniższej mapie widać, gdzie są dostępne dane dotyczące paneli słonecznych dla Polski. Dla obszarów zaznaczonych kolorem pomarańczowym dostępna jest wysoka rozdzielczość. Głównie są to większe miasta.  Dla obszarów zaznaczonych na niebiesko - rozdzielczość średnia. Obejmuje ona jedynie część zachodniej Polski.

Solar Api