Wyświetlanie danych z pliku geojson

W tym samouczku dowiesz się, jak importować dane GeoJSON z lokalnego źródła i wyświetlać je na mapie.

Wyświetl mapę na osobnej stronie

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>Google Maps API - wyświetalnie danych z pliku GEOJSON</title>
  <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0">
  <meta charset="utf-8">
  <style>
   /* Always set the map height explicitly to define the size of the div
    * element that contains the map. */
   #map {
    height: 100%;
   }
   /* Optional: Makes the sample page fill the window. */
   html, body {
    height: 100%;
    margin: 0;
    padding: 0;
   }
  </style>
 </head>
 <body>
  <div id="map"></div>
  <script>

   var map;
   function initMap() {
    map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), {
     zoom: 4,
     center: {lat: -28, lng: 137}
    });

    // NOTE: This uses cross-domain XHR, and may not work on older browsers.
    map.data.loadGeoJson(
      'https://storage.googleapis.com/mapsdevsite/json/google.json');
   }
  </script>
  <script async defer
  src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&callback=initMap">
  </script>
 </body>
</html>
 
 

Na przyjkladzie powyżej pokazano, jak ładować dane z tej samej domeny, co Maps API JavaScript, wykorzystując map.data.loadGeoJson ()

map.data.loadGeoJson('data.json');
 • Odsłony: 2449