Jak utworzyć konto Google Maps Platform?

Google Maps Platform to zestaw interfejsów API i SDK, które są zarządzane z konsoli Google Cloud Platform. Aby rozpocząć korzystanie z Google Maps Platform, musisz:

 1. Utwórz konto rozliczeniowe
 2. Utwórz projekt
 3. Włącz co najmniej jeden interfejs API lub SDK
 4. Uzyskaj i ustaw klucz API

1. Utwórz konto rozliczeniowe

Aby korzystać z platformy Google Maps, musisz mieć konto rozliczeniowe. Konto rozliczeniowe służy do śledzenia kosztów związanych z Twoimi projektami.

Aby utworzyć konto rozliczeniowe:

 1. Przejdź do Google Cloud Platform Console.
 2. Kliknij przycisk menu i wybierz płatności (Billing).
 3. Skonfiguruj swoje konto rozliczeniowe.
  • Jeśli jest to twoje pierwsze konto rozliczeniowe, na stronie płatności (Billing):
   • Kliknij przycisk Add billing account.
   • Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować konto rozliczeniowe
  • Jeśli masz już konto rozliczeniowe, na stronie płatności (Billing page):
   • Kliknij billing drop-down i wybierz Manage billing accounts.
    Zobaczysz listę bieżących kont rozliczeniowych.
   • Wybierz Create account
   • Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować następne konto rozliczeniowe.

2. Utwórz projekt

Aby korzystać z Google Maps Platform, musisz mieć projekt. Projekt stanowi podstawę do zarządzania usługami, danymi uwierzytelniającymi, rozliczeniami, interfejsami API i zestawami SDK. Koszty użytkowania projektu (w przypadku Google Cloud Platform i produktów Google Maps Platform) zostaną naliczone na konto rozliczeniowe powiązane z projektem.

Tworzenie projektu:

 1. Przejdź do Google Cloud Platform Console.
 2. Kliknij przycisk menu i wybierz Home.
 3. Kliknij billing drop-down i wybierz NEW PROJECT (nowy projekt).
 4. Na stronie New Project page, wpisz wymagane informacje.
  • Project name (nazwa projektu);
  • Project ID (nr projektu);
  • Billing account (konto rozliczeniowe) - przypisz konto rozliczeniowe do projektu;
  • Location (lokalizacja).

Kliknij CREATE (utwórz)

 

3. Włącz co najmniej jeden interfejs API lub SDK

Aby korzystać z Google Maps Platform, musisz włączyć interfejsy API lub SDK, których zamierzasz używać w swoim projekcie. Jeśli nie masz pewności, które interfejsy API lub SDK mają zostać włączone, spróbuj użyć narzędzia wyboru API - API Picker.

Jak włączyć co najmniej jeden interfejs API lub SDK:

 1. Przejdź do Google Cloud Platform Console.
 2. Kliknij przycisk menu i wybierz APIs & Services > Library.
 3. Na stronie API Library page, znajdź Mapy i kliknij VIEW ALL (15).
  • Wyświetlanych jest 15 interfejsów API i zestawów SDK platformy Google Maps, które można włączyć.
 4. Na stronie Mapy kliknij interfejs API lub zestaw SDK, który chcesz włączyć
  • Uwaga: Włączenie interfejsu API miejsc włącza również zestaw SDK miejsc dla systemu Android i zestaw SDK miejsc dla systemu iOS.
 5. Wróć na stronę biblioteki API pod nazwą wybranego API lub SDK:
  • Jeśli przycisk wskazuje ENABLE, kliknij przycisk, aby włączyć interfejs API lub SDK.
  • Jeśli przycisk wskazuje MANAGE, interfejs API lub SDK jest już włączony i nie musisz nic więcej robić.
  • Uwaga: Kliknięcie dowolnego przycisku spowoduje wyświetlenie pulpitu nawigacyjnego interfejsu API lub zestawu SDK. (Kliknij przycisk DISABLE, aby usunąć API lub SDK z tego projektu).
 6. Powtórz kroki 2-5 dla każdego interfejsu API lub zestawu SDK, który chcesz włączyć.

 

4. Uzyskaj i ustaw klucz API

Aby korzystać z platformy Google Maps, musisz mieć klucz API.Klucz API jest dodawany do wszystkich twoich żądań i aplikacji. Zobacz jak uzyskać klucz API.

 

 

 • Odsłony: 6888