Jak uzyskać klucz Google Maps API?

Aby korzystać z API JavaScript Maps i umieścić mapę na własnej stronie, musisz mieć tzw. klucz API. Klucz API to unikalny identyfikator, który służy do uwierzytelniania żądań powiązanych z projektem na potrzeby użytkowania i rozliczeń.

Uwaga!

Zanim zaczniesz korzystać z interfejsów API i zestawów SDK platformy Google Maps, musisz się zarejestrować i utworzyć konto rozliczeniowe. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz jak to zrobić z Google Maps Platform.

Uzyskanie klucza API:

Musisz mieć co najmniej jeden klucz API powiązany z projektem.

 

  1. Przejdź do Google Cloud Platform Console.
  2. Rozwiń menu i wybierz lub stwórz projekt, do którego chcesz przypisać klucz API.
  3. Kliknij menu i wybierz  APIs & Services > Credentials.
  4. Na stronie Credentials, kliknij Create credentials > API key.
    W oknie wyświetli się utworzony klucz API
  5. Kliknij Close.

    Nowy klucz API znajduje się na stronie Credentials

Dodaj klucz API do swojego żądania (np. mapy)

Do każdego żądania interfejsu Maps JavaScript API należy dołączyć klucz API. W poniższym przykładzie zastąp  YOUR_API_KEY kluczem API.

<script async defer src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&callback=initMap"
 
type="text/javascript"></script>

  • Odsłony: 16333