Jak wyświetlić plik geojson na mapie

Udostępniamy kolejny przykład z wykorzystania Google Maps API. Tym razem dowiecie się jak importować dane GeoJSON z lokalnego źródła i wyświetlać je na mapie.

GeoJSON to format otwartego standardu wymiany danych geoprzestrzennych, który reprezentuje proste obiekty geograficzne oraz ich atrybuty o charakterze nieprzestrzennym. Format GeoJSON jest oparty na notacji JSON (JavaScript Object Notation) i służy do kodowania licznych struktur danych geograficznych. Format GeoJSON obsługuje następujące typy obiektów: punkt (włącznie z adresami i lokalizacjami); ciąg liniowy (włącznie z ulicami, autostradami i granicami); poligon (włącznie z krajami, prowincjami i połaciami ziemi); wieloczęściowe zbiory obiektów punktowych, ciągów liniowych lub obiektów poligonowych.

Więcej o tym formacie pliku i jego strukturze przeczytacie na https://geojson.org/

Chczesz zobaczyć jak umieścić taką mapę na własnej stronie, zobacz Wyświetlanie danych z pliku geojson