W Google Maps jest już dodanych ponad 200 milionów miejsc. Niestety część z nich to zgłoszenia nieprawdziwe. Jak informuje Google, w tym roku zlikwidowano już ponad 3 miliony fałszywych profili biznesowych, a ponad 90 procent tych profili zostało usuniętych, zanim użytkownicy mogli zobaczyć wizytówkę na mapach.

Ponad 85 procent fałszywych zgłoszeń wykrył system. A ponad 250 tys. fałszywych profili biznesowych, które usunięto, zostało zgłoszonych przez użytkowników.

Google zlikwidował też ponad 150 tys. kont użytkowników, które okazały się obraźliwe. To 50 procent więcej niż w 2017 roku. 

W tym roku wprowadzono już nowy sposób zgłaszania podejrzanych profili biznesowych i zaczęto stosować wyrafinowane techniki w kategoriach biznesowych, w których obserwowany jest wzrost liczby oszustw. Oczywiście każdy użytkownik może zgłosić profile biznesowe do usunięcia. A każde takie zgłoszenie jest weryfikowane przez Google.

Ponadto, aby pomóc w promowaniu zdrowego ekosystemu, Google przekazuje także fundusze organizacjom, które edukują firmy i konsumentów w zakresie fałszywych profili biznesowych.