Jak zmieniały się mapy Google od momentu powstania, czyli od 2005 roku? Możecie przeczytać w artykule naukowym "Progressive Evolution of Designing Internet Maps on the example of Google Maps" autorstwa Tymoteusza Horbińskigo z Uniwersyetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Artykuł ukazał się w Geodesy and Cartography – czasopiśmie Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk.

W artykule autor śledzi postępującą ewolucję Google Maps w ciągu ostatnich 13 lat (2005–2018). Analiza obejmuje graficzną prezentację przycisków, ich układ i zmiany w funkcjonalności strony internetowej. Wyniki analizy potwierdzają argument, że możliwe jest stopniowa ewolucja mapy do potrzeb kartografii internetowej. W procesie analizy zauważono kilka istotnych zmian, takich jak fakt, że w wyniku zaawansowania technologicznego zniknęła potrzeba przewijania mapy za pomocą przycisków w górę, w dół, w lewo i w dół, wypieranych przez funkcję przeciągania. W opinii autora kluczowym aspektem jest wzbogacenie mapy internetowej w nieinwazyjny sposób, aby uczynić ją przyjazną dla użytkownika i łatwą w użyciu. Syntetyczne zestawienie pozwoliło na podkreślenie ewolucji, uważanej przez autora za ważną cechę nieinwazyjnego wprowadzania zmian. Autor zauważa, że postępująca ewolucja Google Maps i innych mapy internetowych będą kontynuowane. Ważne jest, aby potrzeby użytkownika zostały zauważone podczas tych zmian.