Poniżej dwa zdjęcia satelitarne z Google Earth Timelapse wykonane w 1984 r. i 2018 r. Zobaczymy na nich granicę między Belize i Gwatemalą. Na pierwszym zdjęciu z 1984 roku (po lewej stronie) rzeczywista granica między oboma krajami nie jest widoczna, ponieważ jest zasłonięta przez las deszczowy. Po przesunięciu suwaka w lewo, ukaże się zdjęcie satelitarne z 2018 roku, na którym bardzo łatwo jest zobaczyć granicę, gdyż Gwatemala na swoim obszarze prowadzi intensywną wycinkę lasów na ogromną skalę.

Powodem, dla którego Belize nadal ma tak duży las deszczowy i dużą różnorodność biologiczną jest odpowiedzialna polityka dbania o środowisko naturalne. Według Światowej World Database on Protected Areas (IUCN) aż 37% powierzchni kraju ma jakąś oficjalną formę ochrony. Natomiast w Gwatemali rząd pozwolił firmom naftowym na zdziesiątkowanie Parku Narodowego Laguna del Tigre. Gdzie indziej rząd pozwolił na wycięcie lasów pod uprawę trzciny cukrowej, oleju palmowego i inne uprawy. Odnotowano również rozległe wylesianie na potrzeby hodowli bydła.