Dzisiaj kilka słów o Betlejem z geograficznego punktu widzenia. Miejsce narodzin Jezusa Chrystusa to obecnie niewielkie miasto leżące na południe od Jerozolimy, w zachodniej części Judei. W 1948 Betlejem włączono do Jordanii, w 1967 miasto zajął Izrael, a od 1995 roku należy do Autonomii Palestyńskiej. Zgodnie z danymi Palestyńskiego Centrum Danych Statystycznych w 2007 w mieście żyło 30,7 tys. mieszkańców, w tym 6570 uchodźców palestyńskich. Centralnym miejscem w Betlejem jest Bazylika Narodzenia Pańskiego, która obecnie znajduje się pod kontrolę prawosławnej cerkwi greckiej i katolików. Zimy w Betlejem może nie są mroźne i śnieżne, ale też nie są za ciepłe. Temepratury oscylują w granicach kliku stopni powyżej zera, a czasami zdarzają się w nocy przymrozki.