Gdzie dokładnie leży geograficzny środek Europy? Pewnie obstawiacie, że gdzieś w Niemczech, Czechach, a może w Polsce? Tak naprawdę środek naszego kontynentu nie jest łatwy do jednoznacznego wyznaczenia. Ale można go wskazać stosując pewne kryterium. Na przykład takie, że centralny punkt kontynentu to przecięcie linii łączacych skrajne punkty Europy. Tylko które to są te skrajne punkty? Jak widać na mapie poniżej, może być ich kilka.

Według obliczeń dokonanych w 1989 roku przez Jean-George'a Affholdera z francuskiego Narodowego Instytutu Geografii środek Europy znajduje się na terytorium Litwy w pobliżu Wilna, w miejscowości Purmuskes. Miejsce to Litwini uczcili specjalnym parkiem, w którym postawiono pamiątkowy obelisk (lokalizacja na Mapie Google poniżej)

Ponadto istnieje kilkanaście innych punktów uważanych za „środek Europy”, znajdujących się na terenie Austrii, Białorusi, Czech, Estonii, Litwy, Niemiec, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Ukrainy (Diłowe w okolicy Rachowa).