Rok 2016 to około 90 tys. kilometrów kwadratowych (obszar zbliżony do powierzchni Portugalii) dodanych map 3D w aplikacji Google Earth. Nie jest to mało, jednak znacząco mniej niż w latach ubiegłych (patrz wykresy poniżej). O najwięcej trójwymiarowych danych Google Earth wzbogaciło się  latach 2014 i 2015. ilość danych z 2016 roku jest zbliżona do roku 2013.

Poniżej nowe mapy 3D według miesięcy w km2.

Warto dodać, że w 2016 roku dodano nowe dane dla trzech krajów: Słowenii, Tunezji i Malezji.

Źródło: gearthblog.com