Zbliżają się Święta Wielkiej Nocy, więc to dobra okazja aby odszukać na mapie najważniejsze miejsca związane z ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa. Wszystko działo się w Jerozolimie, gdzie w owych czasach znajdował się pod panowaniem Starożytnego Rzymu. Rzymianinie jednak pozostawił Żydom swobodę w sprawach wewnętrznych. Władzę nad Judeą i Jerozolimą dzielili oni z królami z dynastii Herodów. W czasach Jezusa Jerozolima liczyła około 55 tys. mieszkańców, ale w okresie większych świąt, jak np. Pascha czy Zielone Święta miasto mogło pomieścić 180 tys. ludzi. Jerozolima stała się celem pielgrzymek od IV wieku, kiedy  w 327 roku chrześcijanie odnaleźli grób Jezusa.

Droga Krzyżowa - Via Dolorosa - ulica na Starym Mieście Jerozolimy, prowadząca od medresy Omara (Al-Omarijja) (I Stacja na Street View poniżej) do Bazyliki Grobu Świętego, w większości znajduje się w Dzielnicy Muzułmańskiej, a końcowe stacje w Dzielnicy Chrześcijańskiej. Jest to droga, którą prawdopodobnie przemierzył Jezus Chrystus dźwigając krzyż na Golgotę. Ma długość około 1 kilometra. Współcześnie niektórzy naukowcy uznają także za prawdopodobną drogę krzyżową od pałacu Heroda na Golgotę. Jest to również nazwa nabożeństwa Drogi Krzyżowej odprawianej na tej ulicy.

 

Golgota – wzgórze znajdujące się nieopodal Jerozolimy, gdzie dokonywano egzekucji na skazańcach. Współcześnie toczą się spory pomiędzy historykami o to, gdzie w rzeczywistości znajdowała się Golgota: czy na terenie obecnej Bazyliki Grobu Świętego, czy na którymś ze wzgórz pod Jerozolimą.

Bazylika Grobu Świętego - najważniejsza świątynia chrześcijańska położona w Dzielnicy Chrześcijańskiej na Starym Mieście Jerozolimy, w domniemanym miejscu męki, ukrzyżowania, złożenia do grobu i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

W Jerozolimie i okolicach znajdują się różne miejsca związane z ważnymi wydarzeniami poprzedzającymi śmierć Jezusa: ogród Getsemani, gdzie się modlił, sala Sanhedrynu, dom Kajfasza, pałac namiestnika Piłata.