Usługa Google Maps API umożliwia umieszczenie interaktywnej Mapy Google na własnej stronie internetowej, np. prostej mapki z danymi kontaktowymi firmy ale także w pełni funkcjonalnej mapy, z własnymi danymi i funkcjami do obsługi zdarzeń. Jest to możliwe poprzez wklejenie do kodu swojej strony odpowiedniego kodu języka JavaScript wraz z tzw. kluczem API. Klucz, który może uzyskać każdy użytkownik konta Google, pozwala na dostęp z jednej domeny lub katalogu domeny.

Obecnie usługa Google Maps API jest bardzo rozbudowana i dostępna jest także na urządzenia mobilne. Usługa jest darmowa do określonego limitu odwiedzin strony lub aplikacji. Wysokość ustalonego limitu zależy od tego dla jakiego urządzenia dedykowana jest usługa. Dla stron internetowych wynosi on 25 tys. odwiedzin dziennie.