Ostanio przedstawiliśmy na mapie najdalej wysunięte miejsca w Polsce. Teraz publikujemy mapę pokazującą gdzie położone jest najwyższe, a gdzie najniższe miejsce w naszym kraju. O ile to pierwsze nie jest trudno wskazać (Rysy - 2499 m n.p.m.), to z tym drugim jest problem i nie jest już ono takie oczywiste.

Obecnie oficjalnie za najniżej położone miejsce w Polsce uznaje się punkt w okolicy miejscowości Raczki na Żuławach, w okolicach Elbląga. Podręczniki geografii mówią, że to miejsce jest położone 1 metr 80 centymetrów poniżej poziomu morza. Jednak przeprowadzone kilka lat temu pomiary przez dwóch mieszkańców powiatu nowodworskiego - Jacka Grossa i Edmunda Łabieniec, odpowiednio geodety i historyka, wskazują, iż miejsce to zlokalizowane jest w okolicach Marzęcina, wsi niedaleko Nowego Dworu Gdańskiego. Znaleźli oni tam punkty położone 1,9 m, 2,02 m a nawet 2,07 poniżej poziomu morza (miejsce to na naszej mapie zaznaczyliśmy ikonką ze znakiem zapytania). Mało tego. Badacze twierdzą, że mają jeszcze kilka lokalizacji, co do których podejrzewają, że leżą jeszcze niżej poziomu morza.

Dopóki pomiarów tych nie potwierdzi Główny Urząd Geodezji i Kartografii, najniższym miejscem w Polsce będą ciągle Raczki.