Dobra wiadomość dla programistów tworzących mapy internetowe. Google udostępniło Google Earth Enterprise, pakiet kodów i narzędzi umożliwiający tworzenie własnych aplikacji mapowych w oparciu o zasoby Google Earth oraz Google Maps.

Google Earth Enterprise zawiera trzy komponenty:

- Fusion integrujący własne dane rastrowe (obrazy) i opracowania GIS,
- Server odpowiedzialny za przesyłanie danych do programów klienckich
- Client do wizualizacji, drukowania oraz tworzenia własnych opracowań.

Zgdonie z dokumentacją GEE działa na 64-bitowych wersjach sytsemów:

Red Hat Enterprise Linux od 6.0 do 7.2
CentOS 6.0 to 7.2
Ubuntu 10.04, 12.04 oraz 14.04 LTS

Pakiet GEE można pobrać na GitHub pod linkiem https://github.com/google/earthenterprise