Jeśli myślicie, że Mapy Google wyświetlają granice państw dla wszystkich swoich użytkowników z całego świata tak samo, to jesteście w błędzie. Przykładem może być sporna granica północna Indii. Inaczej przebiegam ona, gdy odpalimy Mapy Google w Indii, a inaczej jak w Chinach. A jeszcze inaczej przedstawiana jest użytkownikom Google Maps w Europie. Która wersja jest właściwa?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, gdyż sytuacja ta wynika ze skomplikowanej historii tych obszarów, które na przykład powinny być częścią jednego państwa, ale kontroluje je drugi kraj. Dlatego każdy kraj ma swoją własną wersję oficjalnej mapy świata, a Mapa Google to odzwierciedla.

Jednym z takich przykładów jest sprawa przynależności państwowej Kaszmiru, do którego prawa roszczą sobie Indie i Pakistan. Konflikt ten sięga korzeniami jeszcze 1947, kiedy to po rozpadzie Imperium brytyjskiego powstał niepodległy Pakistan oraz Indie. Brytyjska koncepcja podziału posiadłości kolonialnych zakładała utworzenie dwóch państw w miarę jednolitych religijnie. Indie miały być w większości hinduistyczne, a Pakistan muzułmański. Wtedy też rozpoczęły się masowe migracje muzułmanów i hindusów. Wówczas doszło do pierwszych walk, a w konsekwencji sporu aż do trzech wojen indyjsko-pakistańskich w XX wieku. Niestety sytuacja do dziś jest niestabilna.