W Google Maps w bieżącym widoku mapy możecie zobaczyć alert z aktualizacjami i informacjami o bezpieczeństwie. Pojawiają się one jeśli w danym miejscu występuje zdarzenie kryzysowe, np. pożar, powódź lub trzęsienie ziemi. Alerty ułatwiają dostęp do informacji alarmowych od władz lokalnych, krajowych i międzynarodowych w czasie zdarzeń kryzysowych. Te informacje będą wyróżnione w Mapach Google. Mogą one obejmować np. alarmowe numery telefonów i adresy stron, a także wizualizacje map na potrzeby widoku szczegółowego.

Alerty wyświetlane w Mapach Google obejmują klęski żywiołowe, takie jak:

  • Burze tropikalne 
  • Trzęsienia ziemi 
  • Powodzie 
  • Pożary drzewostanu 

Jak widać, każdy rodzaj alertu oznaczony jest odpowiednia ikoną.

Pożary, powodzie, burze. Alerty na Mapach Google

Powyżej na mapie widoczne są alerty informujące o ostatnich silnych opadach deszczu w Małopolsce, co w konsekwencji może prowadzić do powodzi. Po kliknięciu w ikonę rozwinie się arkusz z informacjami o zdarzeniu. Na przykład: "Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana za cały okres ostrzeżenia całkowita suma opadów miejscami od 90 mm do 110 mm". W tym przypadku źródłem ostrzeżenia jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Każdy alert zawiera zalecane działania. W przypadku ostatnich opadów w Małopolsce komunikat ten brzmi "Podejmij działania zapobiegawcze. Powódź na dużym obszarze zagrażająca życiu i mieniu. Możliwa konieczność ewakuacji. Poważne zakłócenia na szlakach komunikacyjnych oraz w dostawie elektryczności, wody i usług tele-komunikacyjnych. Pogorszenie warunków jazdy z powodu ograniczonej widzialności i ryzyka utraty przyczepności. Należy chronić siebie i stosować się do zaleceń służb ratowniczych"

Ponadto, każdy alert może zawierać również dodatkowe informacje, aktualizacje i artykuły związane ze zdarzeniem.