Dzisiaj cofamy się o 170 lat i publikujemy Mapę Google z zaznaczonymi granicami obowiązującymi w 1850 roku. Jak widać, polityczny podział Europy znacznie różnił się od tego obecnie, przede wszystkim jeśli spojrzymy na środkową część Europy. Ziemie Polski, w wyniku trzech zaborów, zostały podzielone między Prusy, Rosję i Austrię. Najwięcej zagarnęła Rosja - 462 tys. km² obszaru i 5,5 mln mieszkańców, potem Prusy – 141 tys. km² obszaru ok. 2,6 mln mieszkańców oraz Austria – 130 tys. km² obszaru ok. 4,2 mln mieszkańców Polski. Nie trudno zauważyć, że Austria była największym europejskim imperium w XIX wieku, obejmującym obszar i ludność Czech, Węgier, Rumunii czy północną część Włoch, a także wspomnianie południowe ziemie Polski.

Google Maps 1850

Google Maps - mapa europy XIX wiek

Taki podział polityczny mniej więcej utrzymał się do roku 1914, kiedy wybuchła I Wojna Światowa, na skutek której zburzony został dotychczasowy geopolityczny ład i po zakończeniu której wiele państw odzyskało niepodległość, m.in. Polska w 1918 roku.