W ubiegłym roku Google ogłosił zamknięcie swojej usługi o nazwie Fusion Tables, eksperymentalnego projektu pomagającego w wizualizacji dużych zbiorów danych, zwłaszcza na mapie. Choć ostateczne zamknięcia usługi ma nastąpić 3 grudnia 2019 r., to Google już informuje, iż FusionTables mogą zastąpić nowe narzędzie, które ułatwią pobieranie danych i migrację map.

Pobierz swoje dane za pomocą Google Takeout

Jeśli z biegiem lat utworzyliście wiele tabel, łatwiejsze pobieranie wszystkich danych w jednym kroku będzie możliwe dzięki nowej dedykowanej opcji Fusion Tables w Google Takeout. Pozwala ona zapisać wiersze, metadane i geometrie dowolnych posiadanych tabel bazowych i wyeksportować te dane w następujących formatach: JSON, CSV i KML.

Przeprowadź migrację map za pomocą nowego narzędzia typu open source

Wiele świetnych map utworzonych za pomocą tabel Fusion, w tym projekty baz danych, nie powinny znikać wraz z tabelami Fusion. Dlatego Google współpracuje z Ubilabs, aby stworzyć nowe narzędzie typu open source zbudowane w celu zachowania map generowanych za pomocą Fusion Tables. Aby z niego skorzystać, należy przejść do narzędzia do archiwizacji tabel Fusion i wybrać tabele, którą chcesz wyeksportować. Jednocześnie należy zapewnić narzędziu dostęp do Dysku Google i tabel Fusion, aby mógł czytać tabele i je archiwizować. Oto jak to działa:

  • Dane dla każdej tabeli są zapisywane we własnym „archiwum”. Dane zostaną zapisane w Arkuszu Google; w przypadku zestawów danych przekraczających limity rozmiarów Arkuszy otrzymamy plik CSV. To archiwum jest przechowywane w folderze najwyższego poziomu o nazwie „ft-archive” na Dysku.
  • Wizualizacja Map Google jest tworzona automatycznie na podstawie zarchiwizowanych danych. Ta mapa zachowuje wiele oryginalnych konfiguracji stylów Fusion Tables. Wszelkie zmiany wprowadzone w arkuszu lub CSV pojawią się na wizualizacji mapy.
  • Lista wszystkich zarchiwizowanych tabel jest przechowywana w arkuszu. Ten przydatny arkusz nosi nazwę „ft-archive-index” i znajduje się w folderze „ft-archive”. Arkusz indeksu podsumowuje każde uruchomienie narzędzia do archiwizacji i zachowuje adresy URL wizualizacji z zakodowanymi stylami. Za każdym razem, gdy uruchomimy narzędzie do archiwizacji, otrzymamy dodatkowe archiwa na podstawie bieżących danych w swoich tabelach oraz odpowiednich nowych wierszy w katalogu archiwum.

Podgląd wizualizacji mapy można wyświetlić w narzędziu do archiwizacji, a gdy mapa będzie gotowa do udostępnienia, można wygenerować fragment kodu, aby osadzić mapę. Jeśli chcesz osadzić mapę na swojej stronie, musisz uzyskać klucz API. Jeśli jesteś dziennikarzem lub organizacją non-profit, możesz kwalifikować się do bezpłatnego lub obniżonego kosztu użytkowania. Niestety niektóre funkcje Fusion Tables, zwłaszcza geokodowanie, nie będą obsługiwane przez nowe narzędzie.

Te i inne narzędzia - w tym BigQuery, Cloud SQL i platforma Maps - zapewniają nowsze, bardziej wyspecjalizowane alternatywy dla tabel Fusion, od przechowywania danych do mapowania. Warto zapoznać się z tymi alternatywami podczas przechodzenia z Fusion Tables.