Osoby korzystające z Google Maps Platform mają teraz możliwość implementacji nowych funkcji autouzupełniania, które mogą pomóc użytkownikom szybciej i łatwiej znaleźć dokładne miejsce, które szukają. Google poprawił bowiem przejrzystość podpowiedzi autouzupełniania, w sytuacji kiedy wyświetla się wiele podobnych wyników.

Dodatkowe typy miejsc

Funkcja autouzupełniania pokazuje teraz dodatkowe typy miejsc, takie jak restauracje, usługi zdrowotne, miejsca kultu, instytucje finansowe i inne. Można z nich korzystać, aby przekazać wizualne sygnały dla różnych typów pokazywanych miejsc, takich jak niestandardowe ikony parków, sklepów, higieny osobistej i innych firm pokazywanych w wyszukiwaniach.

Więcej kontroli

Dodatkowe rodzaje miejsc mają pomóc użytkownikom wyświetlać tylko najbardziej trafne wyniki. Aby to zrobić, można użyć dodatkowych typów miejsc zwróconych w odpowiedzi autouzupełniania, aby filtrować i łączyć wyniki według dowolnego typu miejsca, zgodnie z potrzebami aplikacji lub witryny.

Na przykład, jeśli masz witrynę podróżną, możesz wybrać opcję "wyniku wyszukiwania" tylko restauracji i wyników zakupów w pobliżu ofert hoteli. Jeśli posiadasz witrynę nieruchomości, możesz wyświetlać tylko pobliskie szkoły, parki i sklepy spożywcze.

Odległość w linii prostej

Można też odróżnić podobne punkty POI, aby użytkownicy mogli szybko i pewnie wybrać właściwe miejsce. Na przykład, jeśli użytkownik odwiedza centrum San Francisco i chce znaleźć kawiarnię, w obszarze wyszukiwania może znajdować się pięć różnych kawiarni o tej samej nazwie. O ile nie wiedzą już, którą lokalizację preferują, najprawdopodobniej będą mieli trudności z wyborem kawiarni opartej wyłącznie na nazwie i adresie.

Dlatego pojawiło się nowe pole Autouzupełnianie, które zapewnia prostą odległość między interesującymi miejscami z lokalizacji wybranej przez użytkownika. Zapewnienie prostej linii pomaga użytkownikom lepiej rozróżniać miejsca o tej samej nazwie, aby szybko znaleźć dokładnie to, czego szukają. Jeśli więc twój użytkownik wpisze „Joe's Coffee Shop” w swojej witrynie i zobaczy wiele kawiarni „Joe's Coffee Shop”, możesz teraz pokazać im odległość, w jakiej każda kawiarnia jest od ich obecnej lokalizacji. Umożliwi im to łatwiejsze dostrzeżenie różnicy między wynikami każdej kawiarni i wybranie odpowiedniej dla nich.

To proste pole odległości jest obecnie dostępne w interfejsie API miejsc jako usługa internetowa i Google pracuje nad dodaniem go do zestawów SDK na Androida, iOS i Javascript.